Medeni hukukun bir dalı olan Gayrimekul Hukuku, ülkemizdeki hukuki uyuşmazlıkların önemli bir bölümünü teşkil etmektedir. Her zaman kazandırdığı düşünülen ve güvenli bir yatırım aracı olarak kabul edilen gayrimenkul, küçük yatırımcılardan, büyük yatırımcı gruplara kadar çok geniş bir kesimin ilgisini çekmektedir. Bu bağlamda içerisinde pek çok istisna ve detay barındıran gayrimenkul hukukunda, 

 • Gayrimenkul kavramı, 
 • İrtifak, rehin ve ipotek, 
 • Kadastro uygulamaları, 
 • İfraz ve tevhit, 
 • Mortgage sistemi ve yasal düzenlemeler, 
 • Kat mülkiyeti kanunu ve toplu yapılar, 
 • Sınırlı ayni haklar, 
 • Yap – İşlet – Devret Modeli, 
 • Yabancıların taşınmaz edinme hakları, 
 • Devre tatil sistemleri, 
 • Vakıf taşınmazları, 
 • İmar sorunları, 
 • Kamulaştırma, 
 • Kamulaştırmasız el atma, 
 1. konular hukuk gündemimizi işgal etmeye devam edecektir

 

GAYRİMENKUL HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN DAVALAR 

 • Kamulaştırma davaları, 
 • Kamulaştırmasız el atmadan kaynaklanan ihtilaf ve davalar, 
 • Kentsel dönüşüm uygulamaları ve mevzuatından kaynaklanan ihtilaf ve davalar, 
 • Tapu iptali ve tescili davaları, 
 • Kadastro, Orman ve 2B davaları, 
 • Mortgage Sistemi ve Yasal Düzenlemeler 
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesinden kaynaklanan davalar, 
 • Haksız işgal, fuzuli şagillik ve gayrimenkule tecavüzden kaynaklanan ihtilaflar ile müdahalenin men-i ve kaldırılması davaları, 
 • İzale-i Şuyu (Ortaklığın giderilmesi) davaları, 
 • Gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ile eser sözleşmesinden kaynaklanan ihtilaflar ve davalar, 
 • İnşaat sözleşmeleri ile meydana gelen ihtilaflar ve çözüm yollarına ilişkin dava ve takipler, 
 • Ecrimisil davaları 
 • El atmanın önlenmesi(müdahalenin men-i) davaları 
 • İpotek tesis ve terkinine ilişkin ihtilaf ve davalar, 
 • İrtifak tesisi ve terkinine ilişkin ihtilaf ve davalar 
 • Önalım(şufa) davaları 
 • Tapu kaydının düzeltilmesi davaları 
 • Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan davalar