İş Hukuku, işçi ve işveren arasındaki ilişkileri düzenleyen ve işçilere ait haklarının güvence altına alınmasını temin eden bir hukuk dalıdır. Ülkemizde bireysel iş ilişkilerini düzenleyen temel yasa niteliğindeki 4857 Sayılı İş Kanunu, Cumhuriyetimizin kuruluşundan itibaren edinilmiş tecrübelerle, Avrupa Birliği ve Uluslararası Çalışma Örgütünün normlarına uygun bir yasal düzenleme olarak yasalaştırılmıştır. Bireysel ve toplu iş sözleşmeleriyle kurulan iş ilişkilerinde işçi ve işverenlerin arasındaki tüm uyuşmazlıklar iş mahkemelerinde çözümlenmektedir. İş ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin bu uyuşmazlıklar “iş davası” olarak adlandırılmaktadır. 

 

İŞ HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN İŞ DAVALARI 

I- Tazminat davaları 

 • Kıdem tazminatı davaları 
 • İhbar tazminatı davaları 
 • Kötüniyet tazminatı davaları 
 • Eşit davranmama tazminatı davaları 
 • Rekabet yasağı davaları 
 • Cezai şart davaları 
 • İş kazası ve meslek hastalığı davaları 
 • İş kaybı tazminatı davaları 

II – Alacak davaları 

 • Ücret alacağı davaları 
 • Fazla çalışma ücreti davaları 
 • Ulusal bayram ve genel tatil ücreti davaları 
 • Hafta tatili ücreti davaları 
 • Yıllık ücretli izin davaları 
 • Eğitim Gideri davaları 
 • Yeni İş arama izni davaları 

III – Tespit davaları 

 • İşe iade davaları