Sosyal Güvenlik Hukuku; hastalık, işsizlik, yaşlılık gibi herhangi bir sosyal risk yüzünden geliri veya kazancı azalmış kişilerin, başkalarının yardımına gerek kalmaksızın, hayatlarını idame ettirme ve temel ihtiyaçlarını karşılama amacıyla oluşturulmuş bir hukuk dalıdır. Ülkemizde yapılan konuyla ilgili yasal düzenlemelerle sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında birleştirilerek “Sosyal Güvenlik Kurumu” adını almıştır. Bu kapsamda, mevcut sosyal güvenlik kurum mevzuatları da birleştirilmiş ve 5510 sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” yürürlüğe girmiştir. 

 

SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNDAN DOĞAN DAVALAR 

I- Tazminat Davaları 

  • Rücu davaları 

II – Tespit Davaları 

  • Hizmet Tespit davaları 
  • İşsizlik Sigortası Davaları